bezh-TWenru

  • Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці і патрыятызму навучэнцаў, выхаванне павагі да традыцый і гісторыі беларускага народа праз вывучэнне мясцовых абрадаў і прадметаў старыны, збор і сістэматызацыю матэрыялу пра гістарычнае мінулае сваёй вёскі

Музейная дзейнасць садзейнічае фарміраванню духоўных якасцей, маральных каштоўнасцей асобы, беражлівых адносін да помнікаў матэрыяльнай і духоўнай культуры, пачуцця адказнасці за іх, выхаванню і прывіццю цікаўнасці да сваіх вытокаў, глыбокай павагі да нацыянальнай спадчыны беларускага народа, да сваіх аднавяскоўцаў; быць уважлівымі да рэчаіснасці, знаходзіць музейныя рарытэты, шанаваць сямейныя рэліквіі. Усё гэта робіць жыццё дзяцей больш насычаным і цікавым, падымае іх культуру, развівае інтэлект.